ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno

Usługi mulczerem leśnym FAE UMM/S/HP 225 z wykorzystaniem jednostki napędowej VALTRA T254

Usługi mulczerem leśnym FAE UMM/S/HP 225 z wykorzystaniem jednostki napędowej VALTRA T254

Mulczowanie terenów zielonych

Zastosowanie FAE UMM/S/HP 225 w lasach:
 • - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych,
 • - kruszenie pniaków, drzew stojących.
 • - przygotowanie powierzchni do nowych nasadzeń ,
 • - mineralizacja, przygotowanie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych,
 • - utrzymanie i remont dróg leśnych.
 
Zastosowanie FAE UMM/S/HP 225 w rolnictwie:
 • - przywracanie kultury rolnej zadrzewionych terenów,
 • - kruszenie krzewów, drzew i pniaków,
 • - rekultywacja terenów,
 • - utrzymanie dróg rolnych i dojazdów,
 • - przygotowanie terenu pod uprawę.
 
Zastosowanie FAE UMM/S/HP 225 w usługach komunalnych:
 • - oczyszczanie i utrzymanie terenów pod liniami elektroenergetycznymi,
 • - kształtowanie krajobrazu,
 • - przygotowanie terenu pod inwestycje.

Mulczowanie polega na  pokrywaniu powierzchni gleby materią organiczną oraz oczyszczaniu terenu.  W ostatnich latach  słusznie kładzie się nacisk na dbanie o środowisko. Mulczowanie jest ekologiczną metodą rekultywacji terenów zielonych poprzez pozbycie się zbędnej roślinności  bez stosowania środków chemicznych.

Firma Gardenia pielęgnuje tereny zieleni zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki ogrodniczej. Dbamy o to, by przez cały rok tereny zieleni wyglądały pięknie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP