Jankowo Dolne 53, 62-214 Jankowo Dolne

Odbudowa zniedbanego podwórka

Zaniedbana działka nigdy nie wygląda dobrze. W tym przypadku konieczne było pozbycie się starej nawierzchni. Następnie przystąpiono do odpowiedniego przygotowania terenu.

Położenie kostki brukowej było finalnym etapem prac. Wprowadzono dodatkowy element w postaci ażurowych płyt. Przestrzenie wewnątrz płyt obsiano trawą.

Dzięki zastosowaniu idealnie dobranego oświetlenia i drewnianych przęseł płotu zaniedbane podwórko zmieniono w reprezentacyjny element otoczenia domu.