ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno

Projekt Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych drogą do rozwoju przedsiębiorstwa GARDENIA Tomasz Hernacki zrealizowany został w terminie od 2018-02-01 do 2019-03-31.

Inwestycja ta miała znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa poprzez:

- wprowadzenie udoskonalonych usług oraz zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług;

- zdobycie nowych rynków zbytu;

- wprowadzenie innowacyjności procesowej i produktowej.

Wszechstronność zastosowania nabytych urządzeń charakteryzujących się wysokim poziomem zastosowanej innowacyjności pozwoliło na uruchomienie innowacyjnych usług, pełnego zmechanizowania wykonywanych prac, zasadniczego zwiększenia zakresu i możliwości, a także znaczącego skrócenia czasu potrzebnego na wykonywanie zadań, zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy oraz minimalizacji wydatku energetycznego pracującym. Dodatkowo zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem projektowym pozwolił na zapewnienie pełnej kompleksowości świadczonych usług przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań ICT.

Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do:

- zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług poprzez pełne zmechanizowanie dotychczas ręcznie wykonywanych prac;

- podniesienia jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie precyzji, dokładności, przyspieszenie wykonywania zadań, minimalizacji liczby poprawek, ilości szkód i reklamacji;

- innowacyjnego połączenia zakresu usługowego czyniąc przedsiębiorstwo firmą kompleksową i rzeczywiście realizująca zadania od projektu do efektu dla różnego rodzaju odbiorcy: od klienta indywidualnego, przez firmy po jednostki samorządu terytorialnego;

- zwiększenia zatrudnienia oraz zapewniania pracownikom największego poziomu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy.