Jankowo Dolne 53, 62-214 Jankowo Dolne

Kompleksowa budowa boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

Kilka słów o Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie to jedna z większych placówek edukacyjnych miasta. Obiekty znajdujące się na terenie należącym do szkoły były zniszczone. Wymagały gruntownej renowacji, by mogły dobrze służyć uczniom. 

Wyzwania w czasie zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie

Teren Szkoły Podstawowej nr 2 wymagał przebudowy. Firma Gardenia musiała wykonać dużo prac związanych z przygotowaniem i doprowadzeniem podłoża do stanu pozwalającego na wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni lekkoatletycznej poliuretanowej. Zleceniodawca zastrzegł, że w trakcie prac konieczne jest zapewnienie dojścia do budynków. Obszar trzeba było dobrze ogrodzić, jednocześnie nie blokując ruchu.

Zakres prac określony w specyfikacji zamówienia:

 1. Budowa następujących elementów:
  • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztuczną trawa
  • ogrodzenie boiska piłkochwytami o wysokości 4 m
  • system odwodnienia boiska
  • bieżnia tartanowa 4-torowa wraz ze skocznią w dal
  • skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej
  • bieżnia sprinterska o nawierzchni poliuretanowej
  • trybuna sportowa (100 miejsc)
  • duża wiata na rowery o powierzchni 224,12 m kw.
  • chodniki – 334 m kw.
  • ogrodzenie terenu szkoły
  • oświetlenie terenu
 2. Instalacja monitoringu oraz nagłośnienia placu.
 3. Wykonanie odwodnienia liniowego.
 4. Założenie i pielęgnacja zieleni – nasadzenia w postaci drzew i krzewów.
 5. Stworzenie terenu „zielonej klasy” z elementami ogródka przyszkolnego.
 6. Montaż elementów małej architektury: ławki i kosze.
 7. Budowa miasteczka rowerowego.

Udane zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie

Teren Szkoły Podstawowej nr 2 został zagospodarowany zgodnie z zamówieniem. Powstały nowoczesne obiekty sportowe.
Na odpowiednio przygotowanym podłożu powstało boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz ze strefami bezpieczeństwa o wielkości 30 x 50 m oraz z piłkochwytami zlokalizowanymi za bramkami o wysokości 6 m. Zbudowano ogrodzenie panelowe z siatki o wysokości 4 m.

Na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 2 wykonano także bieżnię tartanową o czterech torach o szerokości każdego 1,22 m z liniami. Składa się z bieżni ogólnej oraz wcześniej istniejącego odcinka prostego. Tor zrobiono z nawierzchni poliuretanowej, odpornej na obuwie z kolcami. Na końcu odcinka prostego bieżni, od strony sali gimnastycznej zbudowano skocznię w dal.

Postawiono także nowoczesny obiekt outdoor classroom, czyli miejsce do prowadzenia zajęć poza salą lekcyjną. Przestrzeń ma ponad 150 m kw. powierzchni, znajdują się w niej: tablica, stół i siedzisko dla prowadzącego zajęcia oraz stoły (5 sztuk) z ławami (10 sztuk) dla uczniów. Drewniane meble można dowolnie przestawiać. Całość jest zadaszona tekstylnym „żaglem”, dającym ochronę przed słońcem i deszczem.

Zajęto się także rewitalizacją zieleni wokół budynku szkoły. Dosadzono ponad 20 drzew i 100 krzewów. Przed wejściem głównym, na terenie istniejącej zieleni zaplanowane zostały nowe podziały na kwatery. W części z nich uczniowie zajmą się nasadzeniami.

Firma Gardenia specjalizuje się w budowie boisk do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną oraz naturalną. Posiadamy odpowiedni sprzęt i doświadczenie.

Zapraszamy do współpracy.