Jankowo Dolne 53, 62-214 Jankowo Dolne

Rewitalizacja parków i placy zabaw – Ogródek Jordanowski na ul. 3 maja w Gnieźnie

Kilka słów o parku i  placu zabaw przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie

Plac zabaw położony jest w centrum miasta. W parku znajdowały się stare i zniszczone wyposażenia placu zabaw dla dzieci, boisko sportowe oraz betonowy podest, który pełnił funkcję estrady.
Znajdujące się w ogródku jordanowskim sprzęty sukcesywnie wymieniano, ale wiele z nich już się zużyło i mogły być niebezpieczne dla dzieci.

Wyzwania podczas renowacji placu zbaw przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie

Na terenie placu zabaw konieczne było przygotowanie podbudowy pod różnego rodzaju podłoża, przeznaczone do innych celów. Zleceniodawca wyraźnie zastrzegł, iż konieczne jest szczegółowe zbadanie terenu. Powinno one spełniać wymagania zawarte w specyfikacji projektu. Gardenia musiała sprawdzić jakość gruntu i wymienić nasypy, jeśli była taka potrzeba.

Działka znajduje się w centrum Starego Miasta, przy uczęszczanej ulicy. Miejsce powinno być bezpieczne zarówno dla pracowników, jak i przechodniów. Wyjazd z terenu budowy nie powinien blokować czy utrudniać ruchu drogowego.

Zakres prac określony w specyfikacji zamówienia:

 1. Demontaż oraz częściowy remont istniejących urządzeń zabawowych
 2. Wykonanie robót związanych z rozbiórką elementów dróg
 3. Usunięcie drzew i krzewów, w tym drzew suchych i zamierających wraz z ich wywozem oraz oczyszczeniem terenu
 4. Zagospodarowanie terenu parku
 5. Wybudowanie oświetlenia wraz z całym okablowaniem
 6. Postawienie placów zabaw i terenów rekreacyjnych z podziałem na grupy wiekowe dzieci
 7. Ustawienie siłowni zewnętrznej oraz parku street workout
 8. Budowa różnych nawierzchni
 9. Montaż elementów małej architektury: ławki i kosze
 10. Remont i montaże nowego panelowego ogrodzenia, furtki i bramy stalowej oraz piłkochwytów
 11. Sadzenie drzew i krzewów w przygotowane rabaty, wykonanie ściółkowania ze zrębków drzewnych, założenie trawników i regeneracja istniejących
 12. Montaż elementów wykończeniowych

Udana renowacja placu zbaw przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie

Po kilku miesiącach intensywnych prac plac zabawy przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie został oddany do użytku. W części frontowej znajduje się strefa parkowa oraz plenerowa siłownia. Plac zabaw przeniesiono w głąb działki i rozbudowano. Podzielono go na strefę dla młodszych i starszych dzieci. Powstał także plac dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami z nawierzchnią poliuretanową i urządzeniami zabawowymi o charakterze integracyjnym.

W strefie dla starszych dzieci zamontowano nowe urządzenia, w tym linarium, zestaw huśtawek wahadłowych oraz zestaw do wspinaczki, zjazd na linie, karuzelę wiatrak, huśtawki wagowe oraz duży zestaw ze zjeżdżalnią. Powstał ogród sensoryczny wyposażony w ścieżkę, tor zabaw wodnych, wierzbowy szałas oraz tunel. W miejscu niegdysiejszej estrady ustawiono mikroscene. Tuż obok znajduje się polana z leżakami oraz wałem ziemnym, tworzącym naturalne trybuny.

Boisko trawiaste zmniejszono. Zbudowano boisko poliuretanowe do minikoszykówki oraz teren do ćwiczeń street workout z bezpieczną nawierzchnią.

Wycięto suche, zagrażające bezpieczeństwu drzewa i krzewy, a w ich miejsce nasadzono nowe. Zasadzono 43 drzewa z następujących gatunków: lipa drobnolistna, kasztanowiec czerwony, grusza drobnoowocowa, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity i magnolia oraz 826 krzewów ozdobnych różnych gatunków (tawuła, róża, cis, jałowiec, lilak pospolity oraz budleja Dawida).
Istniejącą wcześniej architekturę zastąpiło 15 nowych, wygodnych ławek z możliwością podjazdu osób z niepełnosprawnościami, 5 stojaków rowerowych oraz 7 koszy na śmieci. Teren placu zabaw oświetlono 23 lampami i objęto monitoringiem.

Dzięki modernizacji placu zabaw, dzieci mogą świetnie się bawić, korzystając z wielu atrakcji. Ich rodzice odpoczną na jednej z wielu ławek, w otoczeniu zachwycającej zieleni.

Firma Gardenia specjalizuje się w budowie placy zabaw, boisk do koszykówki i do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną oraz naturalną. Posiadamy odpowiedni sprzęt i doświadczenie potrzebne do realizacji takich projektów.

Zapraszamy do współpracy.